இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் images, quotes, gif, videos download free 2021

 சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள், சுதந்திரம் விலை இல்லாமல் வராது நம் மக்கள் பலர் உயிர் நீத்து சுதந்திரத்தை போராடி மீட்டு கொடுத்துள்ளனர். அவர்களை போற்றும் வண்ணம் சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுவோம்.

1. Independence Day WhatsApp status:

  • Independence Day wishes in images
  • Independence Day wishes gif
  • Independence Day wishes quotes

2. Independence Day Wallpaper

உங்கள் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும், இனிய சுதந்திர தின

நல்வாழ்த்துக்கள்

Independence Day wishes in images

74th independence day


Independence Day wishes gif

Independence Day wishes quotes

போராடிப் பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணிக் காத்து,
சாதி, மத, மொழி, இன பேதம் களைந்து,
நாம் அனைவரும் இந்தியர்கள் என்ற
ஒற்றுமை உணர்வுடன் வாழ்வோம்.
இந்திய மக்கள்
அனைவருக்கும்
இனிய சுதந்திர தின
நல்வாழ்த்துக்கள்…!
 

சுதந்திரம் விலை இல்லாமல்

வராது நம் மக்கள்

பலர் போராடி உயிர் நீத்து சுதந்திரத்தை

மீட்டு கொடுத்துள்ளனர்.

அவர்களை

போற்றும் வண்ணம்

சுதந்திர தினத்தை

கொண்டாடுவோம். சுதந்திரமான காற்றை சுவாசிப்போம்.

Leave a Reply