10 காட்டு விலங்குகளின் பெயர் பணித்தாளுடன்

10 காட்டு விலங்குகளின் பெயர் பணித்தாளுடன், 10 wild animals name in tamil with worksheet for kids சிங்கம் புலி யானை ஒட்டகச்சிவிங்கி சிறுத்தை கரடி நீர்யானை வரிக்குதிரை மான் நரி

Continue Reading10 காட்டு விலங்குகளின் பெயர் பணித்தாளுடன்

Beautiful Good Night in Tamil With WhatsApp Images, Quotes, Gif

இரவு வணக்கம்  எதிர்பார்த்த வாழ்க்கை யாருக்கும் அமைவது இல்லை ஆனாலும் எதிர் பார்க்காமல் யாரும் வாழ்வது இல்லை. விடியும் என்ற எண்ணத்தில் உறங்க செல்லும் நீ முடியும் என்ற எண்ணத்தோடு எழுந்திரு சாதிக்கலாம்! அனைத்து கவலைகளையும் மறக்கடிக்கச் செய்யும் அற்புதமான மருந்து…

Continue ReadingBeautiful Good Night in Tamil With WhatsApp Images, Quotes, Gif

How To Change Favicon In Blogger Tamil (Step by Step)

How to add favicon on Website (Blogger Bolg) in Tamil Favicon என்பது நாம் ஒரு Web Page-ஐ Open செய்யும் பொழுது அதன் Tab பகுதியில் அந்த Website-கான Logo Open ஆகும்.  இதனை Favicon என்கிறோம்.  உதாரணமாக சில  Logo-வை படத்தில்…

Continue ReadingHow To Change Favicon In Blogger Tamil (Step by Step)